Realizujemy projekt pn.”Społeczne remedium”

W ramach projektu pn. Społeczne remedium, finansowanego ze środkówProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa:Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskulokalnym Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie uzyskał wsparcie w kwocie392.768,16 zł na przyznanie dodatków finansowych dla pracownikówbezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,zakup i przeprowadzenie […]

Realizujemy projekt pn.”Społeczne remedium” Read More »