Warunki bytowe

          DPS w Kożuchowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach mieszkalnych ( Pawilon A i Pawilon B) połączonych ze sobą łącznikiem komunikacyjnym. Mieszkańcy niepełnosprawni mają zapewnioną pełną możliwość poruszania się zarówno w obrębie budynku jak i poza nim. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym wyposażonym w windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Wokół budynku utworzono wiele ścieżek spacerowych, zlikwidowano krawężniki i utworzono pochylnie. Dzięki czemu osoby mniej sprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się nie tylko wewnątrz obiektu. Dobry dojazd i bezpieczne dojście do miejsc wypoczynku i rekreacji dają mieszkańcom możliwość korzystania z wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Dla poprawy komfortu codziennego życia zamieszkujących wszystkie łączniki komunikacyjne i pomieszczeń sanitarno-higieniczne wyposażone są w poręcze. Pokoje mieszkalne wyposażone są w instalacje przyzywową. Mieszkańcy przewlekle chorzy posiadają indywidualne urządzenia przyłóżkowe. Urządzenia takie znajdują się także w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Dom wyposażony jest w sygnalizację przeciwpożarową z centralą alarmową i włączony jest do systemu ciągłego monitorowania pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 


          W Domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne dla jego mieszkańców:
• stołówka obsługująca mieszkańców w systemie dwuzmianowym,
• trzy pracownie terapii zajęciowej w tym:
    -pracownia teatralno-muzyczna,
    -artystyczno-plastyczna,
    -techniczno-artystyczna, 
• sala rehabilitacji ogólnousprawniającej,
• pomieszczenie do masażu suchego,
• wydzielone i oznakowane aneksy dla osób palących z dostępem do okna,
• kaplica z wewnętrzną siecią telewizyjną, umożliwiającą osobom pozostającym w pokojach uczestnictwo w praktykach religijnych,
• klubokawiarnia z punktem bibliotecznym,
• świetlica dostosowana do pełnienia funkcji sali widowiskowej,
• pomieszczenie kuchenne z wyposażeniem, w którym mieszkańcy mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki dodatkowe,
• pomieszczenie do samodzielnego prania odzieży,
• pokój gościnny.

          W Domu są 42 pokoje mieszkalne w tym:
• 5 pokoi jednoosobowych,
• 10 pokoi dwuosobowych,
• 23 pokoje trzyosobowe,
• 4 pokoje czteroosobowe – osoby leżące.

Pokoje wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafkę nocną i szafę odzieżową. Ponadto w pokojach znajdują się: ława lub stół, krzesło lub fotel zgodnie z wolą mieszkańca. Każdy pokój posiada aneks sanitarny z umywalką i lustrem. W pokojach zachowana jest intymność i prywatność. Pokoje mieszkańców stale przebywających w łóżkach wyposażone są w udogodnienia zwiększające komfort życiowy osób z nich korzystających. Do sprzętu tego należą: łóżka rehabilitacyjne wyposażone w uchwyty, drabinki, barierki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, podstopniki, stoliki, parawany, indywidualne termosy do posiłków i ciepłych napoi. Ponadto na wyposażeniu Domu znajdują się podnośniki ułatwiające przemieszczanie osób z trudnościami w zakresie stanu fizycznego z łóżka na wózek inwalidzki lub fotel. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców spełniają standard tzn. dostosowane są do potrzeb użytkowników.