Get Adobe Flash player


Historia

Domu Pomocy Społecznej
w

Kożuchowie

Obiekt główny zbudowany około 1860 roku objęty nadzorem konserwatora zabytków. Pierwotnie, do 1949 roku własność Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Od 1949 roku – Szpital Rejonowy. Od 1980 roku – Dom Pomocy Społecznej.

beztytuu

Dnia 08 czerwca 1980 roku przyjęto pierwszych mieszkańców.
W obiekcie poszpitalnym w bardzo złym stanie technicznym, nieprzystosowanym do tego typu działalności, rozpoczęli życie ludzie starzy, chorzy zniedołężniali.

Przebieg modernizacji i rozbudowy Domu.

I. Etap

1987 r. – 1991 r. Dobudowa pawilonu mieszkalnego na 55 miejsc
oraz pralni .

1991r. - 1992 r.Przerwa w realizacji inwestycji. Postępowanie przed Komisją Majątkową przy Urzędzie Rady Ministrów z wniosku Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek – Prowincja Wrocławska.

Grudzień 1992 roku – Ugoda . Zgromadzenie otrzymuje rekompensatę majątkową – obiekt po przedszkolu sfinansowany w połowie przez Wojewodę Zielonogórskiego.

II. Etap lata 1993 r – 1995 .

1.Modernizacja obiektu głównego

- wymiana stropów i ścian działowych

- dobudowa łącznika niwelującego różnice poziomów pomiędzy obiektem głównym a pawilonem dobudowanym w latach 1989 – 1991,

- montaż windy osobowej,

- modernizacja kuchni,

- modernizacja pomieszczeń przeznaczonych dla mieszkańców, poprawa ich funkcji.

2.Dobudowa budynku administracyjno-gospodarczego z pracowniami terapii zajęciowej dla mieszkańców.

Modernizację i rozbudowę Domu w latach 1993 – 1995 realizowano
z następujących źródeł :

1/ z budżetu Wojewody,

2/ z funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4/ z Funduszu Ochrony Środowiska.

Jesienią 22 listopada 1995r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu
po rozbudowie i modernizacji:

- dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych na 55 miejsc, - dla osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo z powodu upośledzenia umysłowego na 54 miejsca.

Etap III M o d e r n i z a c j a bazy i podwyższenie standardu bytowego mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Rok 2000

 Remont i modernizacja pralni

Rok 2002

 Adaptacja pomieszczeń na węzły sanitarne dla mieszkańców

Rok 2005 -

 Adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji

Remont i modernizacja windy osobowej.

Rok 2006

 Modernizacja kotłowni

Rok 2007

Dom Pomocy uzyskuje zezwolenie na świadczenie usług na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności na czas nieokreślony Nr.PS.II.Jel/Jaź/9013/1/2007 pozycja w rejestrze nr 9.

Rok 2008-2009

 Wymiana podłóg i malowanie

Rok 2009

 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W Domu dostosowanych do potrzeb tej kategorii osób zamieszkuje łącznie 109 mieszkańców wymagających całodobowej opieki, usprawnienia leczniczego i społecznego.
Mieszkańcy otrzymali Dom funkcjonalny, bezpieczny bez barier architektonicznych, dobrze wyposażony.

Dziejowe przeznaczenie tego obiektu w dalszym ciągu wypełnia swoją misję nacechowaną wartościami polityki społecznej Państwa i solidarności społecznej w stosunku do słabszej części naszego społeczeństwa.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-05-13 09:38:28
Opublikował: Roman Gała
Data publikacji: 2012-04-17 08:59:33
Odsłon: 5439
Dziennik zmian